f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2563 426/60/63/107 แขวงทางหลวงระยอง
32 ซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2563 426/85/63/105 แขวงทางหลวงระยอง
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2563 426/45/63/104 แขวงทางหลวงระยอง
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2563 426/60/63/103 แขวงทางหลวงระยอง
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2563 426/63/63/102 แขวงทางหลวงระยอง
36 จ้างเหมาทำการซ่อมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ที่ กม. 229+769 (บริเวณสี่แยกตะพง) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 426/63/101 แขวงทางหลวงระยอง
37 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง (High Mast) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ้านค่าย บริเวณ กม.0+000 ปริมาณงาน 4 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/04/2563 426/63/100 แขวงทางหลวงระยอง
38 จ้างเหมาทำการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 kva 1P และซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมตัดต่อแรงสูงส่งจ่ายไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอนแยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล บริเวณ กม.17+250 (หน้าสถานีพัฒนาที่ดินระยอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2563 426/63/99 แขวงทางหลวงระยอง
39 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง (High Mast) ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ช่วง กม.10+316 ปริมาณงาน 4 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563 426/63/98 แขวงทางหลวงระยอง
40 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/04/2563 426/85/63/97 แขวงทางหลวงระยอง
41 จ้างเหมาทำการซ่อมตู้ไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-ป่าเตียน ที่ กม.275+676 (สี่แยกเขาดิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2563 426/63/96 แขวงทางหลวงระยอง
42 จ้างเหมาทำการผลิตป้ายจราจร ทางหลวงหมยเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-ป่าเตียน ระหว่าง กม.248+000 - กม.271+800(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 74.88 ตร.ม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2563 426/63/95 แขวงทางหลวงระยอง
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 426/40/63/91 แขวงทางหลวงระยอง
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 426/40/63/94 แขวงทางหลวงระยอง
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 426/60/63/92 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 31 ถึง 45 จาก 445 รายการ