f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 08/09/2564 426/60/64/239 แขวงทางหลวงระยอง
62 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/09/2564 426/35/64/238 แขวงทางหลวงระยอง
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/09/2564 426/60/64/237 แขวงทางหลวงระยอง
64 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ หมายเลขกรมฯ 46-7162-21-5 02/09/2564 426/53/64 แขวงทางหลวงระยอง
65 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 02/09/2564 426/45/64/325 แขวงทางหลวงระยอง
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/09/2564 426/60/64/236 แขวงทางหลวงระยอง
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 27/08/2564 426/40/64/234 แขวงทางหลวงระยอง
68 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/08/2564 426/35/64/233 แขวงทางหลวงระยอง
69 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/08/2564 426/35/64/232 แขวงทางหลวงระยอง
70 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/08/2564 426/35/64/231 แขวงทางหลวงระยอง
71 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 25/08/2564 426/70/64/230 แขวงทางหลวงระยอง
72 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/08/2564 426/35/64/229 แขวงทางหลวงระยอง
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/08/2564 426/60/64/226 แขวงทางหลวงระยอง
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/08/2564 426/60/64/211 แขวงทางหลวงระยอง
75 ซื้อวัสดุยางยนต์เพื่อใช้กับเครื่องจักร หมายเลขกรมฯ 23-6145-97-1 จำนวน 3 รายการ 20/08/2564 423/30/51/64 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 61 ถึง 75 จาก 944 รายการ