f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2563 426/60/63/81 แขวงทางหลวงระยอง
62 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2563 426/85/63/78 แขวงทางหลวงระยอง
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2563 426/60/63/79 แขวงทางหลวงระยอง
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอปลวกแดง (งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-เขาน้อย ช่วง กม.ที่12+600 - 13+660 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง) ปริมาณงาน 23,320 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2563 รย.3/2563 แขวงทางหลวงระยอง
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.5+164 - กม.5+960 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2563 รย.4/2563 แขวงทางหลวงระยอง
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.0+020 - กม.0+785 ปริมาณงาน 16,420 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25/04/2563 รย.14/2563 แขวงทางหลวงระยอง
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ตอนที่ 4 ที่ กม.7+638,ที่ กม.9+135และ ที่ กม.10+316 ปริมาณงาน 3แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2563 รย.9/2563 แขวงทางหลวงระยอง
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) สาย3 ตอนควบคุม 0501,0503 ที่ กม.202+725 (สามแยกตลาดสี่ภาค) และที่กม.225+453 (สามแยกไออาร์พีซี) สาย 3191 ตอนควบคุม 0102 ที่ กม.22+246 (สี่แยกแม่น้ำคู้) ปริมาณงาน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2563 รย.12/2563 แขวงทางหลวงระยอง
69 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าเรือแกลง - แหลมแม่พิมพ์ ระหว่าง กม.24+370 - กม.26+155 ปริมาณงาน 33,150 ตร.ม. 21/04/2563 รย.8/2563 แขวงทางหลวงระยอง
70 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอนมาบตาพุด - ระยอง ตอน 1 ระหว่าง กม. 204+800 - กม.206+351 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/04/2563 รย.5/2563 แขวงทางหลวงระยอง
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2563 426/60/63/75 แขวงทางหลวงระยอง
72 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2563 426/85/63/74 แขวงทางหลวงระยอง
73 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 3648 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแกลง ช่วง กม.3ที่ 2+306 - 10+105 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง) ปริมาณงาน 122 ต้น 18/04/2563 รย.7/2563 แขวงทางหลวงระยอง
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2563 426/60/63/73 แขวงทางหลวงระยอง
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2563 426/60/63/72 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 61 ถึง 75 จาก 445 รายการ