f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2563 426/60/63/71 แขวงทางหลวงระยอง
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2563 426/45/63/70 แขวงทางหลวงระยอง
78 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2563 426/35/63/69 แขวงทางหลวงระยอง
79 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง 25/02/2563 426/35/63/68 แขวงทางหลวงระยอง
80 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 24/02/2563 426/85/63/67 แขวงทางหลวงระยอง
81 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกั้นอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง-กะเฉด ตอน 1 ระหว่าง กม.229+960-กม.230+424 และ กม.240+444-กม.241+000 ปริมาณงาน 2 แห่ง 11/04/2563 รย.2/2563 แขวงทางหลวงระยอง
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 426/60/63/63 แขวงทางหลวงระยอง
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 426/60/63/64 แขวงทางหลวงระยอง
84 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2563 426/45/63/62 แขวงทางหลวงระยอง
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 06/02/2563 426/40/63/61 แขวงทางหลวงระยอง
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 06/02/2563 426/40/63/60 แขวงทางหลวงระยอง
87 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 06/02/2563 426/85/63/59 แขวงทางหลวงระยอง
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 426/40/63/57 แขวงทางหลวงระยอง
89 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร(ติดตั้งไฟกระพริบ(ชนิดเสาสูง) หร้อมป้ายจราจร) 04/02/2563 426/63/56 แขวงทางหลวงระยอง
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/02/2563 426/60/63/55 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 76 ถึง 90 จาก 445 รายการ