f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
901 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 07/12/2561 426/85/62/59 แขวงทางหลวงระยอง
902 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/12/2561 426/35/62/58 แขวงทางหลวงระยอง
903 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 06/12/2561 426/40/62/57 แขวงทางหลวงระยอง
904 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 06/12/2561 426/85/62/56 แขวงทางหลวงระยอง
905 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 06/12/2561 426/60/62/55 แขวงทางหลวงระยอง
906 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 33 รายการ 20/12/2561 รย.4/2562 แขวงทางหลวงระยอง
907 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2561 426/60/62/54 แขวงทางหลวงระยอง
908 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2561 426/35/62/53 แขวงทางหลวงระยอง
909 ขายทอดตลาด วัสดุรื้อถอนงานอาคาร จำนวน 21 รายการ 18/12/2561 รย.3/2562 แขวงทางหลวงระยอง
910 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2561 426/60/62/52 แขวงทางหลวงระยอง
911 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2561 426/60/62/51 แขวงทางหลวงระยอง
912 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2561 426/70/62/50 แขวงทางหลวงระยอง
913 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2561 426/85/62/49 แขวงทางหลวงระยอง
914 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2561 426/40/62/48 แขวงทางหลวงระยอง
915 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2561 426/45/62/47 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 901 ถึง 915 จาก 944 รายการ