f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 04/02/2563 426/85/63/54 แขวงทางหลวงระยอง
92 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2563 426/35/63/51 แขวงทางหลวงระยอง
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2563 426/60/63/50 แขวงทางหลวงระยอง
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 23/01/2563 426/40/63/47 แขวงทางหลวงระยอง
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2563 426/60/63/44 แขวงทางหลวงระยอง
96 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 426/85/63/43 แขวงทางหลวงระยอง
97 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 426/35/63/42 แขวงทางหลวงระยอง
98 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 426/85/63/41 แขวงทางหลวงระยอง
99 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2563 426/45/63/40 แขวงทางหลวงระยอง
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 426/60/63/39 แขวงทางหลวงระยอง
101 จ้างเหมาทำการซ่อมตู้ควบคุมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ที่ กม.269+089(สี่แยกภิบาลพัฒนา)ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 246/63/38 แขวงทางหลวงระยอง
102 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล ป้ารณรงค์ ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 426/63/37 แขวงทางหลวงระยอง
103 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562 426/35/63/36 แขวงทางหลวงระยอง
104 ซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2562 426/85/63/35 แขวงทางหลวงระยอง
105 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2562 426/85/63/34 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 91 ถึง 105 จาก 445 รายการ