แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 10/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3139 ตอน บ้านแลง - หาดใหญ่ ช่วง กม.ที่ 12+020 - กม.17+445 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 155 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 10/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ช่วง กม.ที่ 18+065 - กม.24+324 (เป็นช่วงๆ) ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 148 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 10/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านงานจราจรอำนวยความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 344 ตอน คลองเขต - กระแสบน ช่วง กม.ที่ 62+600 - กม.67+510 (เป็นช่วงๆ) ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 3,440 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 10/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านงานจราจรอำนวยความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 344 ตอน คลองเขต - กระแสบน ช่วง กม.ที่ 65+317 - กม.78+295 (เป็นช่วงๆ) ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 3,356 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 26/09/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.29+190 - กม.30+224 ปริมาณงาน 1 แห่ง (21,730 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 22/09/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม.18+622 - กม.19+620 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.998 ก.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 22/09/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3143 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านค่าย - หนองละลอก ระหว่าง กม.11+748 - กม.14+041 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27,264 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 22/09/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3139 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านแลง - หาดใหญ่ ระหว่าง กม.7+613 - กม.10+280 ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,670 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 22/09/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ระหว่าง กม.248+940 - กม.250+503 ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,630 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 22/09/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.19+126 - กม.20+698 ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,490 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 154 รายการ