แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 18/01/2565 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม พร้อมศาลาที่พักผู้โดยสาร ในทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - กระแสบน ที่ กม.65+980 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 29/11/2564 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.28+115 - กม.29+190 ปริมาณงาน 31,658 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 29/11/2564 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ระหว่าง กม.259+328 - กม.265+634 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4,512 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 29/11/2564 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 2 ระหว่าง กม.233+000 - กม.233+476 และ กม.235+788 - กม.236+122 ปริมาณงาน 2 แห่ง (1,620 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 29/11/2564 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1 ระหว่าง กม.227+700 - กม.228+236 และ กม.228+258 - กม.229+019 ปริมาณงาน 2 แห่ง (2,280 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 29/11/2564 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 5 ระหว่าง กม.15+440 - กม.16+665 และ กม.21+935 - กม.23+195 ปริมาณงาน 2 แห่ง (73 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 29/11/2564 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.7+216 - กม.7+949 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,416 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 12/11/2564 แขวงทางหลวงระยอง โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมรองรับการขยายตัวภาคการท่องเที่ยว งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม.4+150 - กม.6 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 12/11/2564 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม บริเวณ กม.256+895 (RT), กม.263+647 (RT), กม.269+446 (RT, LT), (กม.275+953 (RT, LT), และ กม.276+360 (RT, LT) ปริมาณงาน 2,912 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 04/11/2564 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.16+300 - กม.17+245 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.945 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 154 รายการ