แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 26/10/2564 แขวงทางหลวงระยอง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอปลวกแดง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม.13+780 - กม.15+025 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 26/10/2564 แขวงทางหลวงระยอง โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - ยุบชงโค ระหว่าง กม.62+600 - กม.67+940 (เป็นช่วงๆ) (หมู่บ้านคลองเขต) ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 26/10/2564 แขวงทางหลวงระยอง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอปลวกแดง งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - บ้านค่าย ระหว่าง กม.16+025 - กม.17+235 (หมู่บ้านพงลำดวน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 26/10/2564 แขวงทางหลวงระยอง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอปลวกแดง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม.13+780 - กม.15+025 เปลี่ยนแปลงแผน
65 09/06/2564 แขวงทางหลวงระยอง โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงระยอง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 21/01/2564 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค - แกลง ระหว่าง กม.96+640 - กม.99+821 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 17/12/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - บ้านค่าย ตอน 1 ระหว่าง กม.14+542 - กม.14+543 ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
68 17/12/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.14+542 - กม.14+543 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 12/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.278+090 - กม.281+457 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 12/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 4 ระหว่าง กม.231+844 - กม.232+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 154 รายการ