แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงระยอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนฯ จำนวน 18 รายการ 27/04/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงระยอง ขายทอดตลาด รถยนต์ตำรวจทางหลวงฯ จำนวน 2 รายการ 23/11/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงระยอง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 รายการ 18/11/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงระยอง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ ชำรุด จำนวน 39 รายการ 09/09/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงระยอง ขายทอดตลาด รถยนต์ตำรวจทางหลวงฯ ชำรุด จำนวน 3 รายการ 21/02/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงระยอง ประกาศผลการขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ ชำรุด จำนวน 2 รายการ 21/12/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงระยอง ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด จำนวน 1 รายการ 21/12/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงระยอง ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ/เครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 42 รายการ 21/12/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงระยอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดวัสดุหมดความจำเป็นในการใช้งาน 18/11/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงระยอง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ/เครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 43 รายการ 16/11/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงระยอง ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ/เครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 43 รายการ 28/10/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงระยอง ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ/เครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 43 รายการ 28/10/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงระยอง ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ ยานพาหนะ/เครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 43 รายการ 26/10/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงระยอง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 2 รายการ ที่ รย.2/2563 31/03/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงระยอง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 35 รายการ 15/01/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 28 รายการ