ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส 4 05/10/2564 ประกาศผู้ชนะ รายไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงตราด
2 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 4 05/10/2564 ประกาศผู้ชนะ รายไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงตราด
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส 3 07/07/2564 ประกาศผู้ชนะ รายไตรมาสที่ 3 แขวงทางหลวงตราด
4 ประกาศผลผู้ชนะ รายไตรมาส 07/04/2564 ประกาศผู้ชนะ รายไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงตราด
5 ประกาศสัญญาข้อตกลงรายไตรมาสที่ 1 14/01/2564 ประกาศสัญญาข้อตกลงรายไตรมาสที่ 1 แขวงทางหลวงตราด
6 ประกาศรายไตรมาส 4 02/10/2563 ประกาศรายไตรมาส 4 แขวงทางหลวงตราด
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ รายไตรมาส 3 09/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 3 แขวงทางหลวงตราด
8 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 2 08/04/2563 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 2 แขวงทางหลวงตราด
9 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคารายไตรมาส 1 08/01/2563 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส 1.63 แขวงทางหลวงตราด
10 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 30/09/2562 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส แขวงทางหลวงตราด
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 3 09/07/2562 แขวงทางหลวงตราด
12 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา รายไตรมาส 2 05/04/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายไตรมาส 2 แขวงทางหลวงตราด
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 28/02/2562 425/45/62/171 แขวงทางหลวงตราด
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 425/60/62/170 แขวงทางหลวงตราด
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/02/2562 425/35/62/169 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ