ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๕ ต้น และขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ปริมาณงาน ๖๐ ต้น (ผลผลิต ๑ แห่ง) 03/12/2564 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงตราด
2 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ต้น และขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ปริมาณงาน ๖๓ ต้น (ผลผลิต ๑ 02/12/2564 ประกาศลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงตราด
3 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) หมวดทางหลวงด่านชุมพล แขวงทางหลวงตราด จ.ตราด 1 แห่ง 18/11/2564 ประกาศลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 แขวงทางหลวงตราด
4 ซื้อ Natural Rubber Guide Post (เสาหลักนำทางยางพารา ๔ เหลี่ยม) จำนวน ๗๔๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2564 ประกาศลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 แขวงทางหลวงตราด
5 งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.๓๘๙+๓๐๐ - กม.๓๙๐+๔๖๗ ปริมาณงาน ๒๕,๖๗๔ ตารางเมตร 15/06/2564 ประกาศลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงตราด
6 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาสมิง - นนทรีย์ ระหว่าง กม.๑๕+๐๒๐ - กม.๑๖+๓๘๔ 25/02/2564 ประกาศลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงตราด
7 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๕ ต้น และขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ปริมาณงาน ๔๕ ต้น 27/11/2563 ประกาศลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
8 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ต้น และขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ปริมาณงาน ๑๑๘ ต้น 27/11/2563 ประกาศลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
9 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๔ ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก ที่ กม.๔๕๐+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2563 ประกาศลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
10 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๕๒+๖๖๓ - กม.๓๕๓+๐๘๗ ปริมาณงาน ๘๑๒ เมตร 23/11/2563 ประกาศลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
11 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ตอน ๑๖ ระหว่าง กม.๓๗๔+๔๓๒ - กม.๓๗๔+๘๘๔ ปริมาณงาน ๖๓๖ เมตร 18/11/2563 ประกาศลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
12 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ตอน ๑๔ ระหว่าง กม.๓๗๐+๔๕๐ - กม.๓๗๐+๘๗๐ ปริมาณงาน ๖๓๖ เมตร 18/11/2563 ประกาศลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
13 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ตอน ๑๐ ระหว่าง กม.๓๖๕+๑๐๐ - กม.๓๖๕+๕๕๒ ปริมาณงาน ๖๓๖ เมตร 18/11/2563 ประกาศลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
14 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ตอน ๕ ระหว่าง กม.๓๙๓+๔๗๓ - กม.๓๙๓+๙๒๖ ปริมาณงาน ๘๒๘ เมตร 18/11/2563 ประกาศลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
15 งานจ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๘๗+๓๙๘ - กม.๓๘๘+๐๑๓ ปริมาณงาน ๙๒๐ เมตร 18/11/2563 ประกาศลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 78 รายการ