ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 2 รายการ 02/12/2564 เงินทุน425/30/65/20 แขวงทางหลวงตราด
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง37 26/11/2564 425/35/65/37 แขวงทางหลวงตราด
3 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 24/11/2564 เงินทุน425/40/65/11 แขวงทางหลวงตราด
4 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้าเงหมาตัดหญ้า 36 25/11/2564 425/-/65/36 แขวงทางหลวงตราด
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 35 25/11/2564 425/60/65/35 แขวงทางหลวงตราด
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง32 23/11/2564 425/60/65/32 แขวงทางหลวงตราด
7 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาตัดหญ้า 31 22/11/2564 425/-/65/31 แขวงทางหลวงตราด
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 28 22/11/2564 425/60/65/28 แขวงทางหลวงตราด
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง25 18/11/2564 425/60/65/25 แขวงทางหลวงตราด
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ27 18/11/2564 425/85/65/27 แขวงทางหลวงตราด
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ 15/11/2564 เงินทุน425/-/65/10 แขวงทางหลวงตราด
12 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 1 รายการ 15/11/2564 เงินทุน425/30/65/9 แขวงทางหลวงตราด
13 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง21 17/11/2564 425/60/65/21 แขวงทางหลวงตราด
14 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง20 17/11/2564 425/60/65/20 แขวงทางหลวงตราด
15 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 53 รายการ 11/11/2564 ประกาศลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,203 รายการ