ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 2 รายการ 02/12/2564 เงินทุน425/30/65/20 แขวงทางหลวงตราด
2 ประกาศสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 41 02/12/2564 425/35/65/41 แขวงทางหลวงตราด
3 ประกาศสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุก่อสร้าง 40 02/12/2564 425/60/65/40 แขวงทางหลวงตราด
4 ประกาศสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุเชื้อดพลิง39 01/12/2564 425/35/65/39 แขวงทางหลวงตราด
5 ประกาศสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุก่อสร้าง 38 01/12/2564 425/60/65/38 แขวงทางหลวงตราด
6 ประกาศสัญญา ข้อตกลงซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 37 26/11/2564 425/35/65/37 แขวงทางหลวงตราด
7 สัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 24/11/2564 เงินทุน425/40/65/11 แขวงทางหลวงตราด
8 ประกาศ สัญญา ข้อตกลงจ้างเหมาตัดหญ้า 36 25/11/2564 425/-/65/36 แขวงทางหลวงตราด
9 ประกาศ สัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุก่อสร้าง36 25/11/2564 425/60/65/35 แขวงทางหลวงตราด
10 ประกาศสัญญา ข้อตกลงซื้อวัสดุก่อสร้าง 32 23/11/2564 425/60/65/32 แขวงทางหลวงตราด
11 ประกาศสัญญา ข้อตกลงจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง 31 22/11/2564 425/-/65/31 แขวงทางหลวงตราด
12 ประกาศสัญญา ข้อตกลงซื้อวัสดุก่อสร้าง 28 22/11/2564 425/60/65/28 แขวงทางหลวงตราด
13 ประกาศสัญญา ข้อตกลงซื้อวัสดุอื่นๆ 27 18/11/2564 425/85/65/27 แขวงทางหลวงตราด
14 ประกาศสัญญา ข้อตกลง ซื้อวัสดุก่อสร้าง 25 18/11/2564 425/60/65/25 แขวงทางหลวงตราด
15 ประกาศสัญญา ข้อตกลงซื้อวัสดุก่อสร้าง 21 17/11/2564 425/60/65/21 แขวงทางหลวงตราด
แสดง 1 ถึง 15 จาก 816 รายการ