แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/12/2564 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แหลมงอบ - แสนตุ้ง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๔+๑๕๐ - กม.๓๕+๐๘๓ ปริมาณงาน ๑๙,๕๖๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/12/2564 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แสนตุ้ง - หนองบัว ระหว่าง กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๒๒+๒๑๐ ปริมาณงาน ๑๙,๘๙๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/12/2564 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาสมิง - นนทรี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖+๙๐๐ - กม.๗+๘๑๐ ปริมาณงาน ๑๐,๐๑๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/12/2564 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แสนตุ้ง - หนองบัว ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๑๘+๓๕๐ และ กม.๒๒+๒๗๐ - กม.๓๐+๒๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖,๕๐๐ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/11/2564 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แหลมงอบ - แสนตุ้ง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๒+๒๐๐ - กม.๒๓+๐๐๐, กม.๒๓+๑๗๒ - กม.๒๓+๓๐๕ และ กม.๒๕+๔๕๐ - กม.๒๖+๖๐๐ ปริมาณงาน ๓๖,๕๘๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/11/2564 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอน เขาสมิง - แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.๓๘๓+๐๖๐ - กม.๓๘๓+๔๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/11/2564 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน แม่น้ำเวฬุ - เขาสมิง ระหว่าง กม.๓๗๙+๔๙๐ - กม.๓๘๐+๒๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๘,๗๓๔ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/11/2564 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านโป่ง - บ่อไร่ ระหว่าง กม.๐+๑๒๗ - กม.๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒๑,๐๒๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/11/2564 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตราด - แหลมศอก ระหว่าง กม.๗+๐๐๐ - กม.๙+๘๙๐ ปริมาณงาน ๒๖,๐๑๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 12/11/2564 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ต้น และขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ปริมาณงาน ๖๓ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 79 รายการ