ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๕ ต้น และขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ปริมาณงาน ๖๐ ต้น (ผลผลิต ๑ แห่ง) 03/12/2564 2,640,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงตราด สัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 2 รายการ 02/12/2564 6,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุยานฯ จำนวน 2 รายการ 02/12/2564 6,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 41 02/12/2564 11,968.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุก่อสร้าง 40 02/12/2564 89,235.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุเชื้อดพลิง39 01/12/2564 18,252.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุก่อสร้าง 38 01/12/2564 99,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงตราด งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร พร้อมฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ต้น และขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า ปริมาณงาน ๖๓ ต้น (ผลผลิต ๑ 02/12/2564 2,741,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง37 26/11/2564 431,103.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงตราด ประกาศสัญญา ข้อตกลงซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 37 26/11/2564 431,103.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงตราด สัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 24/11/2564 9,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 24/11/2564 9,590.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้าเงหมาตัดหญ้า 36 25/11/2564 162,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงตราด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 35 25/11/2564 70,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงตราด ประกาศ สัญญา ข้อตกลงจ้างเหมาตัดหญ้า 36 25/11/2564 162,770.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,168 รายการ