f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/09/2564 423/60/64/298 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 01/04/2564 423/40/64/140 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/08/2563 423/60/63/288 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน 20/12/2562 จบ.29/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ