f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.28+800 - กม.34+200 ปริมาณงาน 48,600 ตารางเมตร 23/11/2563 จบ.e/5/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 21 รายการ 21/09/2563 จบ./พ.2/1/2563 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงท่าใหม่ แขวงทางหลวงจันทบุรี บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ที่ กม.304+671 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 22/04/2563 จบ./e/26/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทับไทร แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. – พังงอน ที่ กม.35+000 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 22/04/2563 จบ./e/25/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพลับพลา แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ที่ กม.333+905 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 22/04/2563 จบ./e/24/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงที่พักอาศัย แขวงทางหลวงจันทบุรี อาคารแฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี กม.6+116 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2563 จบ./e/23/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เนินสูง - เขาสุกิม ระหว่าง กม.11+160 - กม.15+000 ปริมาณงาน 30,720 ตารางเมตร 17/04/2563 จบ./e/16/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 งานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนานใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.278+073 - กม.278+074 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,485 ตารางเมตร) 07/04/2563 จบ./e/19/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัสต์ ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ตอน 2 ระหว่าง กม.49+350 - กม.54+075 ปริมาณงาน 42,525 ตารางเมตร 14/04/2563 จบ.23/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 4 รายการ 12/03/2563 จบ./พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 จ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (MAST ARM) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ที่ กม.283+530 (จุดกลับรถเนินพูนศิลป์) และ กม.290+800 (โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกา) จำนวน 4 ชุด 16/01/2563 423/-/63/71 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (MAST ARM) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ที่ กม.283+530 (จุดกลับรถเนินพูนศิลป์) และ กม.290+800 (โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกา) จำนวน 4 ชุด 16/01/2563 423/-/63/76 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 งานโครงการพัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี 22/07/2562 จบ./e/32/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๖ รายการ 08/05/2562 จบ./พ.4/2/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง HIGH INTENSITY PRISMATIC GRADE สีขาว 30 นิ้ว มอก.606-2529 22/03/2562 423/30/62/141 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ