f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ระหว่าง กม.0+019 - กม.1+331 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2564 423/-/64/66 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน พังงอน - เขาแหลม ระหว่าง กม.88+075 - กม.88+292 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,434.00 ตารางเมตร 05/02/2564 423/-/64/92 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 จ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง แบบ 2 หน้า สีเหลือง บนทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ระหว่าง กม.18+175 - กม.26+550 จำนวน 428 อัน และบนทางหลวงหมายเลข 3409 ตอน ชากไทย - ทุ่งจันดำ ระหว่าง กม.6+000 - กม.16+175 จำนวน 829 อัน ปริมาณงานรวมท 09/03/2564 423/-/64/121 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.327+000 - กม.348+500 (เป็นช่วงๆ) และบนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.20+837 (สะพานคลองกระทิง) และ กม.34+945 (สะพานคลองพูล) รวมปริม 02/06/2564 423/-/64/184 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/09/2564 423/60/64/298 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/09/2564 423/60/64/297 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/09/2564 423/60/64/295 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 ซื้อ ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. มอก.128-2549 ชั้น 3 23/09/2564 423/60/64/299 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม จำนวน 5 รายการ 23/09/2564 423/-/64/296 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/09/2564 423/60/64/294 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 17/09/2564 423/45/64/293 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 17/09/2564 423/45/64/292 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 ซื้อปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2550 จำนวน 60 ถุง 17/09/2564 423/60/64/290 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 27 ลบ.ม. 17/09/2564 423/60/64/289 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 17/09/2564 423/40/64/288 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,310 รายการ