f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้บริเวณร่องกลางถนน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.324+620 - กม.333+000 ปริมาณงาน 966 ต้น 28/10/2564 477,911.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ระหว่าง กม.0+019 - กม.1+331 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2564 468,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน พังงอน - เขาแหลม ระหว่าง กม.88+075 - กม.88+292 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,434.00 ตารางเมตร 05/02/2564 498,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง แบบ 2 หน้า สีเหลือง บนทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ระหว่าง กม.18+175 - กม.26+550 จำนวน 428 อัน และบนทางหลวงหมายเลข 3409 ตอน ชากไทย - ทุ่งจันดำ ระหว่าง กม.6+000 - กม.16+175 จำนวน 829 อัน ปริมาณงานรวมท 09/03/2564 319,278.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.327+000 - กม.348+500 (เป็นช่วงๆ) และบนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.20+837 (สะพานคลองกระทิง) และ กม.34+945 (สะพานคลองพูล) รวมปริม 02/06/2564 468,143.46 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/09/2564 34,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/09/2564 80,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/09/2564 12,475.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อ ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. มอก.128-2549 ชั้น 3 23/09/2564 21,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม จำนวน 5 รายการ 23/09/2564 7,562.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/09/2564 190,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 17/09/2564 348,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 17/09/2564 50,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2550 จำนวน 60 ถุง 17/09/2564 8,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อทรายหยาบ จำนวน 27 ลบ.ม. 17/09/2564 18,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,894 รายการ