f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ตอน 2 ที่ กม.4+850 01/07/2564 ทล.14/eb/42/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ตอน 1 ที่ กม.1+850 01/07/2564 ทล.14/eb/41/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน ฉะเชิงเทรา - หัวไผ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+190 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2564 ทล.14/eb/40/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างยั่งยืน กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3155 ตอน ตราด - แหลมศอก ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 06/01/2564 ทล.14/eb/36/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 งานจ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก บูรณะทางหลวง เพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนทางหลวงหมายเลข 3157 ตอน บ่อไร่ - แหลมค้อ ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 06/01/2564 ทล.14/eb/37/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติมีมาตรฐานระดับสากล บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ที่ กม. 97+770 (ด้านขวา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2564 ทล.14/eb/39/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และสุขภาพ กิจกรรมหลัก พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กิจกรรมย่อย ขยายทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 07/01/2564 ทล.14/eb/38/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 01/12/2563 ทล.14/eb/33/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 งานจ้างเหมาทำการโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 01/12/2563 ทล.14/eb/34/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรม บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 30/11/2563 ทล.14/eb/30/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรม บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน ทุ่งขนาน - ทับทิมสยาม 05 อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 30/11/2563 ทล.14/eb/29/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 งานจ้างเหมาทำการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าเชื่องโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษและประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก บูรณะทางหลวง เพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนทางหลวงหมายเลข 3494 ตอน ท่าประดู่-ฉางเกลือ ตำบลวังกระแจะ และตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 01/12/2563 ทล.14/eb/35/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองเสือช้าง - หนองเสือช่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.52+937 - กม.53+757 16/11/2563 ทล.14/eb/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอแกลง กิจกรรมหลัก เสริมผิวแอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน ท่าเรือแกลง - แหลมแม่พิมพ์ ช่วง กม.ที่ 11+330 - 16+375 ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 30/11/2563 ทล.14/eb/31/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอปลวกแดงกิจกรรมหลักปรังปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ในทางหลวงหมายเลข3574 ตอนเขาน้อย-บ้านค่ายช่วงกม.ที่ 26+250-27+925ตำบลละหารอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง 30/11/2563 ทล.14/eb/32/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 87 รายการ