f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/11/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
2 ซื้อไส้กรอง 26/11/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
3 จ้างซ่อมยานพาหนะ 25/11/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
4 ซื้อยางรถยนต์ 25/11/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
5 ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ 25/11/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
6 ซื้อแบตเตอรี่ 25/11/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
7 จ้างซ่อมยานพาหนะ 22/11/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
8 ซื้อยางรถยนต์ 22/11/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
9 ซื้อแบตเตอรี่ 22/11/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน 22/11/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 14
11 จ้างซ่อมยานพาหนะ 12/11/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยานพาหนะ สำนักงานทางหลวงที่ 14
12 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 12/11/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น สำนักงานทางหลวงที่ 14
13 ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ 02/11/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ สำนักงานทางหลวงที่ 14
14 ซื้อยางรถยนต์ 01/11/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำนักงานทางหลวงที่ 14
15 ซื้อไส้กรอง 01/11/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรอง สำนักงานทางหลวงที่ 14
แสดง 1 ถึง 15 จาก 341 รายการ