f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 3401 ตอน เนินโมก - ทับร้าง ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+790 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ระหว่าง กม.3+240 - กม.5+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย – จันทบุรี ระหว่าง กม.5+300 - กม.8+430 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สี่แยกนาน้อย - เขาหินซ้อน ระหว่าง กม.133+360 - กม.135+455 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3241 ตอน ศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ระหว่าง กม. 6+000 - กม. 8+865 (RT.+LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 านจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ตอน 1 ระหว่าง กม.60+550 - กม.65+000 (LT,RT) เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ระหว่าง กม.18+015 - กม.19+125, กม.19+690 - กม.20+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 1 ระหว่าง กม.9+350 - กม.11+760 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน เขาดิน - ดอนหัวฬ่อ ระหว่าง กม.55+300 - กม.60+245 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 29/11/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 14 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 2 ระหว่าง กม. 80+370 - กม.81+775 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 108 รายการ