f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/11/2564 8,003.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อไส้กรอง 26/11/2564 33,002.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างซ่อมยานพาหนะ 25/11/2564 12,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อยางรถยนต์ 25/11/2564 20,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ 25/11/2564 8,078.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อแบตเตอรี่ 25/11/2564 7,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างซ่อมยานพาหนะ 22/11/2564 17,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อยางรถยนต์ 22/11/2564 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อแบตเตอรี่ 22/11/2564 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 22/11/2564 6,355.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 14 จ้างซ่อมยานพาหนะ 12/11/2564 49,006.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 12/11/2564 99,718.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ 02/11/2564 7,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อยางรถยนต์ 01/11/2564 21,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 14 ซื้อไส้กรอง 01/11/2564 6,167.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 611 รายการ