f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 ที่ กม.112+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/01/2564 ชบ.2/eb/39/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราขา - พัทยา ตอน 2 ที่ กม.124+847 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/01/2564 ชบ.2/eb/41/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทล 331 ตอนพันเสด็จ - หนองปรือ ที กม49+800 rt ปริมาณ 1 แห่ง 08/01/2564 ชบ.2/eb/42/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหใายเลขื 3 ตอนควบคุม 0401 ตอนชลบุรี - ศรีราช ระหว่างกม 102+950 - กม103+760 08/01/2564 ชบ.2/eb/40/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3134 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกอ่างศิลา - เขาสามมุข ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 3,246 ตัน 06/01/2564 ชบ.2/eb/38/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอนศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.130+550 - กม.132+470 (LT) ปริมาณงาน 27,500 ตร.ม. 06/01/2564 ชบ.2/eb/37/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอนศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.130+550 - กม.132+470 (LT) ปริมาณงาน 27,500 ตร.ม. 06/01/2564 ชบ.2/eb/37/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอนศรีราชา - พัทยา ตอน 1 ระหว่างกม.134+550 - กม.136+700 (LT) ปริมาณงาน 26,650 ตร.ม. 17/12/2563 ชบ.2/eb/22/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารสถานีหน่วยบริการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0103 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ที่ กม.49+800 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/12/2563 ชบ.2/eb/36/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0102 ตอนบ้านโป่ง - มะขามคู่ ตอน 2 ระหว่าง กม.13+600 - กม.14+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 ชบ.2/eb/33/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอนศรีราชา - พัทยา ตอน 5 ระหว่างกม.127+300 - กม.128+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 ชบ.2/eb/34/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3611 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.0+350 - กม.7+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 ชบ.2/eb/35/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
13 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.120+100 - กม.121+100 และ กม.122+400 - กม.123+400 ปริมาณงาน 2 แห่ง 24/11/2563 ชบ.2/eb/32/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
14 จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษาสะพาน ทล.3 ตอนศรีราชา - พัทยา ที่ กม.125+171.840 ทล.3608 ตอนทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านซ้ายทาง) ที่กม.4+574 ทล.3611 ตอนทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง (ทางบริการด้านขวาทาง) ที่กม.4+574 ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/11/2563 ชบ.2/eb/27/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 4 ระหว่าง กม.123+700 - กม.126+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 ชบ.2/eb/28/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 106 รายการ