f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง 1 รายการ 30/11/2564 428/45/65/31 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 30/11/2564 428/60/65/33 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ konica รุ่น bizhub ๓๖๓ No.A๑UDo๒๑๑๐๕๓๙๘ จำนวน ๑ เครื่อง และ NO.A๑UE๐๔ด๑๑๐๖๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ) จำนวน ๓ รายการ 30/11/2564 428/-/65/34 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2 รายการ 24/11/2564 428/งท/35/65/12 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 24/11/2564 428/60/69/29 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะรถบรรทุก หมายเลข 46-6468-05-4 22/11/2564 428/งท/-/65/11 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
7 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและบริเวณร่องกลางในสายทางที่ควบคุม และ เก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ทล.3,ทล.3144,ทล.3241,ทล.3576,ทล.36 (หมวดฯบางแสน ปริมาณงาน 249,266 ตร.ม. หมวดฯบางละมุง ปริมาณงาน 117,100 ตร.ม. หมวดฯเขาไม้แก้ว ปริมาณงาน 248,000 ตร.ม.) รวมปริมาณงานทั้ง 22/11/2564 428/-/65/28 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/11/2564 428/60/65/27 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 22/11/2564 428/45/65/26 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 2 รายการ 18/11/2564 428/งท/30/65/10 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 17/11/2564 428/60/65/25 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 17/11/2564 428/งท/30/65/8 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/11/2564 428/45/65/23 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ 15/11/2564 428/งท/30/65/7 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 15/11/2564 428/งท/30/65/8 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,054 รายการ