f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 08/09/2564 ชบ.2/1/.2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าและยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 19/08/2564 ชบ.2/(งท)/2/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
3 ทำงานศึกษาและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาทางหลวง ทล.331 เนินผาสุข - มาบเอียง กม.9+000-กม.14+000(LT,RT)ทล.36 กระทิงลาย-บ้านโป่ง กม.6+900-กม.10+000(LT,RT)ทล.36 บ้านโป่ง-มะขามคู่ ระหว่าง กม.10+000-กม.14+800 LT, กม.15+900-กม.16+300LT,กม.10+000-กม.13+700RT 24/02/2564 ชบ.2/eb/43/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
4 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ที่ กม.49+800 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 ชบ.2/eb/42/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
5 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ที่ กม.124+847 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 ชบ.2/eb/41/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
6 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.102+950 - กม.103+760 ปริมาณงาน 26,040 ตร.ม. 14/01/2564 ชบ.2/eb/40/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
7 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 2 ที่ กม.112+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2564 ชบ.2/eb/39/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
8 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3134 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกอ่างศิลา - เขาสามมุข ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 3,246 ตัน 12/01/2564 ชบ.2/eb/38/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
9 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอนศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.130+550 - กม.132+470 (LT) ปริมาณงาน 27,500 ตร.ม. 12/01/2564 ชบ.2/eb/37/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
10 ยกเลิกประกาศเชิญชวน งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.102+950 - กม.103+760 ปริมาณงาน 26,040 ตร.ม. 18/12/2563 ชบ.2/eb/5/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสค้างอาคารสถานีบริการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0103 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ที่ กม.49+800 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 ชบ.2/eb/36/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
12 ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าและยานพาหนะ จำนวน 43 รายการ 03/12/2563 ชบ.2(งท)/1/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
13 ประกวดราคจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.3611 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางต่างระดับ - ท่าเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.0+350 - กม.7+700 ปริมาณ 1 แห่ง 30/11/2563 ชบ.2/eb/35/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
14 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทล.3ตอนควบคุม 0402 ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่างกม.120+100 - กม.121+100และ กม.122+400- กม.123+400 ปริมาณงาน 2 แห่ง 30/11/2563 ชบ.2/eb/32/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
15 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทล.3ตอนควบคุม 0402 ศรีราชา - พัทยา ตอน 5 ระหว่างกม.127+300 - กม.128+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 ชบ.2/eb/34/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 116 รายการ