f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0102 ตอน เขาบายศรี - พันเสด็จนอก ตอน 2 ระหว่าง กม.17+045 - กม.20+525 (LT) ปริมาณงาน 40,020 ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0401 ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ตอน 1 ระหว่าง กม.101+400 - กม.102+630 ปริมาณงาน 38,180 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ระหว่าง กม.107+000 - กม.109+100 ปริมาณงาน 24,720 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 1 ระหว่าง กม.133+075 - กม.133+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.675 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0103 ตอน พันเสด็จนอก - หนองปรือ ตอน 2 ระหว่าง กม.55+350 - กม.56+800 (LT,RT) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.450 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3240 ตอนควบคุม 0102 ตอน สำนักตะแบก - เขาไม้แก้ว ระหว่าง กม.14+300 - กม.15+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0101 ตอน สัตหีบ - เขาบายศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+800 - กม.1+425 ปริมาณงาน 15,860 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.128+675 - กม.129+190 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.515 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0104 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+500 - กม.16+542 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 30/11/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 งานจ้างเหมาทำงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0400 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ระหว่าง กม.81+020 - กม.83+715 ปริมาณงาน 1 แห่ง (78 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 121 รายการ