f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
16 25/12/2562 ประชุมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการฯ 25 ธ.ค. 62
17 19/12/2562 ประชุมเตรียมความพร้อมฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 19 ธ.ค. 2562
18 30/10/2562 ดำเนินการปรับปรุงถนนสุขุมวิท บริเวณหน้าศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 3
19 09/10/2562 ขอแจ้งแผนการเบี่ยงจราจรเพื่อขุดดินทำทางลอดบริเวณสี่แยกเนินสำลี
20 31/07/2562 ประชุมกรณีมีการร้องเรียนฯ โครงการก่อสร้าง ทล.363 31 ส.ค. 62
21 10/04/2562 สรุปผลการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3376 สาย อ.บ้านฉาง – ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง
22 04/03/2562 ประกาศแขวงทางหลวงระยอง เรื่อง ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3376 สาย อ.บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง พร้อมทางลอดข้ามจุดตัดทางหลวง กม.1+000 - กม.23+000
23 04/03/2562 สรุปผลการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา)
24 29/01/2562 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา)
25 24/01/2562 ปิดการจราจรบริเวณสะพานข้ามแยกบ้านแลงด้านซ้ายทาง (ขาออกจันทบุรี)
26 15/01/2562 แจ้งปิดการจราจร บริเวณสี่แยกขนำไร่ ที่ กม.23+212.500
27 04/01/2562 ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการด้านการคมนาคม?ฯ? 7? ธ.ค.? 2561?
28 04/01/2562 ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการฯ ณ ห้องประชุมท่าเรือแหลมฉบัง 6 ธ.ค. 61
29 04/01/2562 ประชุมหารือเพื่อตรวจสอบค่างานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นฯ 11 ต.ค. 61
30 26/12/2561 ประชุมหารือการจัดการจราจรฯ รื้อย้ายสะพานลอยแยกหนองบอน 9 ต.ค. 61