แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
จุดพักรถปลวกแดง
ลงวันที่ 27/12/2565

จุดพักรถปลวกแดง Pluak Daeng Rest Stop

สถานที่บริการอยู่ภายในหมวดทางหลวงปลวกแดง แขวงทางหลวงระยอง สำนักงานทางหลวงที่ 14

เป็นจุดบริการที่จอดรถ ห้องน้ำบริการประชาชน และบริการเครื่องดื่ม-กาแฟ (ฟรี)

 

ทิศทางขาเช้าชลบุรี

ตำแหน่ง : ทางหลวงหมายเลข 3574 กม.17+621

สถานที่ตั้ง : ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง


'