f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
บุคลากร
ลงวันที่ 01/05/2566

โครงสร้างองค์กรของแขวงทางหลวงระยอง

 บุคลากร

จำนวน (คน)

ข้าราชการ

19

ลูกจ้างประจำ

9

พนักงานราชการ

28

ลูกจ้างชั่วคราว (ตามวุฒิ)

18

ลูกจ้างชั่วคราว

163

รวมทั้งสิ้น

237


'