แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
บุคลากร
ลงวันที่ 01/05/2566

โครงสร้างองค์กรของแขวงทางหลวงระยอง

 บุคลากร

จำนวน (คน)

ข้าราชการ

21

ลูกจ้างประจำ

11

พนักงานราชการ

26

ลูกจ้างชั่วคราว (ตามวุฒิ)

18

ลูกจ้างชั่วคราว

163

รวมทั้งสิ้น

240


'