แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
08
พฤศจิกายน
2566

#ประกาศย้ายเสาไฟฟ้าที่กีดขวางการก่อสร้างบริเวณเมืองใหม่มาบตาพุด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด จะดำเนินการรื้อย้ายแนวไฟฟ้าที่กีดขวางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 บริเวณเมืองใหม่มาบตาพุด ช่วงระหว่าง กม.208+000 - กม.208+400 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

title
20
ตุลาคม
2566

#ประกาศปิดช่องจราจร ทล.36 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง ดำเนินการจ้างงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักระยอง (ขาเข้า) โดยบริษัท ไอ-สมาร์ท 8 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ จะดำเนินการถอดอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่บนพื้นผิวถนน และจะปิดการจราจรบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักระยอง (ขาเข้า) จ.ระยอง ในทางหลวงหมายเลข 36 ตอน มะขามคู่ - มาบข่า ช่วงระหว่าง กม.30+000 - กม.30+500 ด้านขวาทาง โดยจะดำเนินการปิดจราจร 3 ช่องจราจร ดังนี้ - ปิดช่องจราจรที่ 1 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. - ปิดช่องจราจรที่ 2 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. - ปิดช่องจราจรที่ 3 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

title
09
ตุลาคม
2566

ด้วย แขวงทางหลวงระยอง เปิดรับสมัครบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ทำหน้าที่ ดูแลบำรุงรักษาทางหลวง ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง , ตำบลทับมา ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง , อำเภอแกลง และอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 15 อัตรา ค่าจ้างวันละ 377.85 บาท คุณสมบัติ : เพศชาย วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (อ่านออก เขียนได้) สอบถามรายละเอียดได้ที่ : - หมวดทางหลวงบ้านฉาง                 โทรศัพท์ 0 3860 3191 - หมวดทางหลวงทับมา                   โทรศัพท์ 0 3301 2534 - หมวดทางหลวงเชิงเนิน                  โทรศัพท์ 0 3861 1204 - หมวดทางหลวงแกลง                    โทรศัพท์ 0 3863 2165 - หมวดทางหลวงวังจันทร์                 โทรศัพท์ 0 3866 6612 ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 377.85 บาท คุณสมบัติ : อายุ 35 – 55 ปี วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดคุณวุฒิ (อ่านออก เขียนได้) ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ช่างไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้าง ตามวุฒิการศึกษา คุณสมบัติ : เพศชาย วุฒิการศึกษา : ม.3 – ม.6 , ปวช. และ ปวส. (ไฟฟ้า) , มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ งานพัสดุและสัญญา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 377.85 บาท คุณสมบัติ : เพศชาย หรือ เพศหญิง วุฒิการศึกษา : ม.6 , ปวช. และ ปวส. (คอมพิวเตอร์) สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและสัญญา โทรศัพท์ 0 3861 1590 ต่อ 112 ผู้ใดประสงค์จะสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 3 ฉบับ โดยยื่นเอกสารต่างๆ พร้อมใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวงระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0 3861 1590     ต่อ 105  ตั้งแต่บัดนี้ ในวันและเวลาราชการ                                                                                                                              แขวงทางหลวงระยอง                                                                                                                               ตุลาคม 2566

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+