f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง มอบหมายให้ นายปารมี ม่วงศรี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา โดยมี นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ อาคารหลังใหม่ ชั้น 1 วัดคีรีภาวนาราม