แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
13
กันยายน
2566

สรุปผลงานนิทรรศการสรุปแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) ภายใต้การศึกษา MR-MAP สำหรับงานศึกษาปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง พร้อมการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study)

title
10
กรกฎาคม
2566

ด้วยสำนัก ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำเสนอและเผยแพร่สาระความรู้และผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงมุมมองทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น YouTube : https://www.youtube.com/playlist?list=PL0gOjLOzRGffDd74G8MNISuUnHPBWLB6h

title
13
กันยายน
2566

วันพุธที่ 13 กันยายน 2666 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงระยอง #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

title
12
สิงหาคม
2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงระยอง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณพิธี สนามสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+