แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ม.9 (5) : สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง
ลงวันที่ 28/06/2566

ม.9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

           รายงานประจำปี กรมทางหลวง


'