f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1
ลงวันที่ 29/10/2563

โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1

ระหว่างกม.192+150 - กม.204+100 และกม.204+600 - กม.208+400

 

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ระยะเวลาทำการ 960 วัน

 

โดยมี บริษัท สุวลี จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

#ผู้ควบคุมงาน นายศรชัย ทองปลิว  เบอร์โทรศัพท์ 08 6259 0054

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แจ้งเข้าดำเนินงานก่อสร้าง 207 ดาวน์โหลด
แผ่นพับ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง อ.บ้านฉาง-ระยองตอน 1 ระหว่างกม.192+150 - กม.204+100 และ กม.204+600 - กม.208+400 1530 ดาวน์โหลด
แผ่นพับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง อ.บ้านฉาง-ระยอง ตอน 1 ระหว่างกม.192+150 - กม.204+100 และ กม.204+600 - กม.208+400 ตอน 2 ระหว่างกม.208+400 - กม.210+445 และ กม.211+295 - กม.216+990 160 ดาวน์โหลด
แผนการเบี่ยงการจราจร เพื่อการก่อสร้างของโครงการฯ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2564 47 ดาวน์โหลด
แผนการเบี่ยงการจราจร เพื่อการก่อสร้างของโครงการฯ ระหว่างกม.192+300 - กม.193+400 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2564 36 ดาวน์โหลด

'