f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ลงวันที่ 27/06/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 58 ดาวน์โหลด
อินโฟกราฟิค พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 37 ดาวน์โหลด
นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 50 ดาวน์โหลด

'