f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
จุดพักรถทับมา
ลงวันที่ 12/04/2564

จุดพักรถทับมา Thap Ma Rest Stop

สถานที่บริการอยู่ภายในหมวดทางหลวงทับมา แขวงทางหลวงระยอง สำนักงานทางหลวงที่ 14

เป็นจุดบริการที่จอดรถ ห้องน้ำบริการประชาชน และบริการเครื่องดื่ม-กาแฟ (ฟรี)

 

ทิศทางขาเข้าระยอง (มุ่งหน้าระยอง)

ตำแหน่ง : ทางหลวงหมายเลข 36 กม.43+300

สถานที่ตั้ง : ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 


'