f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
จุดพักรถวังจันทร์
ลงวันที่ 11/04/2566

จุดพักรถวังจันทร์ Wang Chan Rest Stop

สถานที่บริการอยู่ภายในหมวดทางหลวงวังจันทร์ แขวงทางหลวงระยอง สำนักงานทางหลวงที่ 14

เป็นจุดบริการที่จอดรถ ห้องน้ำบริการประชาชน และบริการเครื่องดื่ม-กาแฟ (ฟรี)

 

ทิศทางขาเข้าอำเภอแกลง (ระยอง)

ตำแหน่ง : ทางหลวงหมายเลข 344 กม.78+063

สถานที่ตั้ง : ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


'