f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ม.9 (6) : สัญญาสัมปทาน ผูกขาดตัดตอน ร่วมทุน
ลงวันที่ 28/06/2566

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอน หรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ


'