f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
แบบทางเบี่ยงการจราจร เพื่อทำการก่อสร้างบริเวณ กม.37+180 (บริเวณแยกมาบข่า) ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ลงวันที่ 08/01/2564

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย-ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน-แยกบ้านแลง ตอน 1 โดยบริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ขอส่งแบบทางเบี่ยงการจราจร เพื่อทำการก่อสร้างบริเวณ กม.37+180 (บริเวณแยกมาบข่า) โดยบริษัทฯ ส่งแบบการปิดการจราจรเพื่อก่อสร้างถนน ช่วง กม.37+000-กม.37+240 ฝั่งซ้ายทางและขวาทาง ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 50 วัน


'