แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง ( 2 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2564 )
ลงวันที่ 09/06/2564

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง-ระยอง ตอน 2 ระหว่าง กม.208+400 - กม.210+445 และ กม.211+295 - กม.216+990 โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพิพัฒน์ เป็นผู้รับจ้าง ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรจากผิวทางลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีต บนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงระหว่าง กม.215+300 - กม.216+990 ด้านขวาทาง (สนามกีฬาจังหวัดระยอง - ทางโค้งกรอกยายชา) ระยะทางยาวประมาณ 1.69 กิโลเมตร จะทำการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อทำการก่อสร้างโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
- ช่วงที่ 1 ปิดเพื่อทำการก่อสร้าง 2 ช่องจราจร ด้านชิดทางเท้า
- ช่วงที่ 2 ปิดเพื่อทำการก่อสร้าง 2 ช่องจราจร ด้านชิดเกาะกลางถนน
การดำเนินการก่อสร้างทั้ง 2 ช่วง จะใช้เวลาประมาณ 65 วัน (ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564) และขณะดำเนินการก่อสร้าง โครงการจะเว้นทางเข้า - ออก บางช่วง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่อยู่บริเวณดังกล่าว
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรเพื่อการก่อสร้าง ( 2 มิถุนายน - 5 สิงหาคม 2564 ) 31 ดาวน์โหลด

'