f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ช่วง กม.8+446 - กม.9+846
ลงวันที่ 25/08/2565

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ช่วง กม.8+446 - กม.9+846 51 ดาวน์โหลด

'