f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ประชุมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการฯ 25 ธ.ค. 62
ลงวันที่ 26/12/2562

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการก่อสร้างในพื้นที่ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงระยอง #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการก่อสร้างในพื้นที่ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงระยอง #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการก่อสร้างในพื้นที่ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงระยอง #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการก่อสร้างในพื้นที่ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงระยอง #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการก่อสร้างในพื้นที่ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงระยอง #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการก่อสร้างในพื้นที่ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงระยอง #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

'