f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ประกาศแขวงทางหลวงระยอง เรื่อง ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 และตอน 2
ลงวันที่ 20/01/2563

แขวงทางหลวงระยอง ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 7 คำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


'