แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงระยอง
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66040021712
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ช่วง กม.ที่ 17+080 - กม.19+740 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 154 ต้น
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 6,773,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 21/04/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 05/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ