แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค - แกลง ที่ กม.98+950 - กม.99+355 ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/12/2563 รย./eb/42/2564 แขวงทางหลวงระยอง
2 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 2 ระหว่าง กม.286+937 - กม.286+938 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2563 รย./eb/38/2564 แขวงทางหลวงระยอง
3 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.281+463 - กม.281+464 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2563 รย./eb/37/2564 แขวงทางหลวงระยอง
4 จ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 4 ระหว่าง กม.231+844 - กม.232+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 รย./eb/33/2564 แขวงทางหลวงระยอง
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 5 ระหว่าง กม.253+462 - กม.253+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2563 รย./eb/26/2564 แขวงทางหลวงระยอง
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 3 ระหว่าง กม.251+814 - กม.252+174 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 รย./eb/24/2564 แขวงทางหลวงระยอง
7 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - บ้านค่าย ตอน 1 ระหว่าง กม. 14+542 - กม.14+543 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2563 รย./eb./21/2564 แขวงทางหลวงระยอง
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค - แกลง ที่ กม.98+950 - กม.99+355 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/12/2563 รย./eb/20/2564 แขวงทางหลวงระยอง
9 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบ 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
10 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.22+490 - กม.23+892 ปริมาณงาน 30,850 ตร.ม. 22/12/2563 รย./eb/14/2564 แขวงทางหลวงระยอง
11 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 4 ระหว่าง กม.252+275 - กม.252+555 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 รย./eb/9/2564 แขวงทางหลวงระยอง
12 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ที่ กม.217+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/10/2563 426/64/4 แขวงทางหลวงระยอง
13 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนฯจำนวน 1 รายการ 20/05/2563 รย.3/2563 แขวงทางหลวงระยอง
14 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหะนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่2) 24/04/2563 รย.2/2563 แขวงทางหลวงระยอง
15 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 รย.1/2563 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ