f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนฯจำนวน 1 รายการ 20/05/2563 รย.3/2563 แขวงทางหลวงระยอง
2 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหะนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่2) 24/04/2563 รย.2/2563 แขวงทางหลวงระยอง
3 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 รย.1/2563 แขวงทางหลวงระยอง
4 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ 26/07/2562 426/40/62/183 แขวงทางหลวงระยอง
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 26/03/2562 426/40/62/106 แขวงทางหลวงระยอง
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 426/35/62/79 แขวงทางหลวงระยอง
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 17/12/2561 426/40/62/65 แขวงทางหลวงระยอง
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.14+000 - กม.47+569 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2561 รย./eb./32/2562 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ