แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 06/12/2566 - แขวงทางหลวงระยอง
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 06/11/2566 - แขวงทางหลวงระยอง
3 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 04/10/2566 - แขวงทางหลวงระยอง
4 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 04/09/2566 - แขวงทางหลวงระยอง
5 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 08/08/2566 - แขวงทางหลวงระยอง
6 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 05/07/2566 - แขวงทางหลวงระยอง
7 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 06/06/2566 - แขวงทางหลวงระยอง
8 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 02/05/2566 - แขวงทางหลวงระยอง
9 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 03/04/2566 - แขวงทางหลวงระยอง
10 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 03/03/2566 - แขวงทางหลวงระยอง
11 สรุปผลการดำเนิงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 02/02/2566 - แขวงทางหลวงระยอง
12 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 02/01/2566 - แขวงทางหลวงระยอง
13 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 02/12/2565 แขวงทางหลวงระยอง
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 02/11/2565 แขวงทางหลวงระยอง
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 05/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 35 รายการ