แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 01/10/2564 - แขวงทางหลวงระยอง
2 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 02/08/2564 // แขวงทางหลวงระยอง
3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 01/07/2564 // แขวงทางหลวงระยอง
4 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 01/06/2564 // แขวงทางหลวงระยอง
5 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 03/05/2564 // แขวงทางหลวงระยอง
6 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 01/04/2564 - แขวงทางหลวงระยอง
7 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 01/02/2564 // แขวงทางหลวงระยอง
8 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 04/01/2564 - แขวงทางหลวงระยอง
9 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 01/12/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
10 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 02/11/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
11 รายงานสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 01/03/2564 - แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ