f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 30/06/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 23/01/2563 426/40/63/46 แขวงทางหลวงระยอง
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 22/01/2563 426/63/45 แขวงทางหลวงระยอง
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 22/01/2563 426/30/14/63 , 426/30/16/63 แขวงทางหลวงระยอง
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัยของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 21/01/2563 426/30/11/63 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ