แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566 10/10/2566 - แขวงทางหลวงระยอง
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2566 ถึงเดือน มิ.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2566 แขวงทางหลวงระยอง
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2566 ถึงเดือน มิ.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2566 แขวงทางหลวงระยอง
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566 03/04/2566 - แขวงทางหลวงระยอง
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2566 แขวงทางหลวงระยอง
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค.2565 ถึงเดือน ก.ย.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย.2565 ถึงเดือน มิ.ย.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2565 แขวงทางหลวงระยอง
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย.2565 ถึงเดือน มิ.ย.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2565 แขวงทางหลวงระยอง
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค.2565 ถึงเดือน มี.ค.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2565 แขวงทางหลวงระยอง
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.2564 ถึงเดือน ธ.ค.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2564 - แขวงทางหลวงระยอง
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค.2564 ถึงเดือน ก.ย.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2564 - แขวงทางหลวงระยอง
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2564 - แขวงทางหลวงระยอง
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงระยอง
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 แขวงทางหลวงระยอง
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563) 30/09/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ