แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านงานจราจรอำนวยความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ช่วง กม.ที่ 2+402 - กม.3+420 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 03/07/2566 รย.31/2566 แขวงทางหลวงระยอง
2 งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ช่วง กม.ที่ 17+080 - กม.19+740 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 154 ต้น 25/04/2566 รย.30/2566 แขวงทางหลวงระยอง
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านงานจราจรอำนวยความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ช่วง กม.ที่ 0+360 - กม.2+036ปริมาณงาน 3,352ม. 27/03/2566 รย.28/2566 แขวงทางหลวงระยอง
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านงานจราจรอำนวยความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 344 ตอน คลองเขต - กระแสบน ช่วง กม.ที่ 78+298 - กม.80+010 ปริมาณงาน 3,352 เมตร 27/03/2566 รย.29/2566 แขวงทางหลวงระยอง
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม.17+050 - กม.21+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (86 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2566 รย.27/2566 แขวงทางหลวงระยอง
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ กม.1+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2566 รย.26/2566 แขวงทางหลวงระยอง
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังจันทร์ พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - กระแสบน ที่ กม.78+316 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/01/2566 รย.25/2566 แขวงทางหลวงระยอง
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังจันทร์ พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - กระแสบน ที่ กม.78+316 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2565 รย./eb/25/2566 แขวงทางหลวงระยอง
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3139 ตอน บ้านแลง - หาดใหญ่ ช่วง กม.ที่ 12+020 - กม.17+445 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 155 ต้น 03/11/2565 รย.24/2566 แขวงทางหลวงระยอง
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ช่วง กม.ที่ 18+065 - กม.24+324 (เป็นช่วงๆ) ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 03/11/2565 รย.23/2566 แขวงทางหลวงระยอง
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ระหว่าง กม.33+964 - กม.34+564 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/11/2565 รย.21/2566 แขวงทางหลวงระยอง
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1 ระหว่าง กม.245+820 - กม.246+420 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,200 ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/11/2565 รย.22/2566 แขวงทางหลวงระยอง
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - กระแสบน ระหว่าง กม.90+552 - กม.92+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง (72 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/11/2565 รย.19/2566 แขวงทางหลวงระยอง
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0201 ตอน มะขามคู่ - มาบข่า ระหว่าง กม.34+155 - กม.35+555 ปริมาณงาน 1 แห่ง (82 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2565 รย.18/2566 แขวงทางหลวงระยอง
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ระหว่าง กม.25+860 - กม.27+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง (72 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2565 รย.17/2566 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 177 รายการ