f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/01/2564 426/35/64/75 แขวงทางหลวงระยอง
2 จ้างเหมาตัดหญ้านบริเวณพื้นที่ร่องกลาง , เกาะกลาง และไหล่ทางซ้าย - ขวา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ที่ กม.248+000 - กม.276+700 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 249,820 ตร.ม. 22/01/2564 426/64/74 แขวงทางหลวงระยอง
3 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าในบริเวณพื้นที่ร่องกลาง, เกาะกลาง, และไหล่ทางซ้าย - ขวา ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - กระแสบน ที่ กม.62+600 - กม.90+850 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 244,700 ตร.ม. 21/01/2564 426/64/71 แขวงทางหลวงระยอง
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/01/2564 426/60/64/72 แขวงทางหลวงระยอง
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักล้มลุกสะท้อนแสง ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว ขนาด 3 นิ้ว 3 แถบ ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0202 ตอน มาบข่า - ทับมา บริเวณ กม.47+275 และทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0203 ตอน ทับมา - ปลวกเกตุ บริเวณ กม.50+385 และ กม.51+315 ปริมาณงาน 235 ต้น 21/01/2564 426/64/73 แขวงทางหลวงระยอง
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ หมายเลขกรมฯ 25-6788-04-3 19/01/2564 426/30/64/64 แขวงทางหลวงระยอง
7 ซื้อวัสดุยางยนต์ จำนวน 1 รายการ หมายเลขกรมฯ 44-0676-18-4 19/01/2564 426/30/25/64 แขวงทางหลวงระยอง
8 ซื้อวัสดุยางยนต์ จำนวน 1 รายการ หมายเลขกรมฯ 44-0675-18-3 19/01/2564 426/30/26/64 แขวงทางหลวงระยอง
9 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 19/01/2564 426/27/64 แขวงทางหลวงระยอง
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ 19/01/2564 426/30/28/64 แขวงทางหลวงระยอง
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 19/01/2564 426/60/64/70 แขวงทางหลวงระยอง
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 19/01/2564 426/60/64/70 แขวงทางหลวงระยอง
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 14/01/2564 426/35/64/69 แขวงทางหลวงระยอง
14 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 12/01/2564 426/85/64/67 แขวงทางหลวงระยอง
15 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 426/85/64/66 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 801 รายการ