f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะ หมายเลขกรม 25-6997-16-0 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 426/30/47/63 แขวงทางหลวงระยอง
2 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านค่าย - ระยอง ระหว่าง กม.54+148 - กม.54+452 ปริมาณงาน 9 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 426/63/187 แขวงทางหลวงระยอง
3 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2563 426/85/63/185 แขวงทางหลวงระยอง
4 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร (MAINTENANCE OF TRAFFIC SIGNAL) (โดยทำการซ่อมไฟสัญญาณ) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ที่ กม.275+676 (สี่แยกเขาดิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2563 426/63/186 แขวงทางหลวงระยอง
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2563 426/35/63/184 แขวงทางหลวงระยอง
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 426/70/63/183 แขวงทางหลวงระยอง
7 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ที่ กม.43+830 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 426/63/182 แขวงทางหลวงระยอง
8 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - ยุบชงโค ที่ กม.85+551 และที่ กม.85+586 ปริมาณงาน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 426/63/181 แขวงทางหลวงระยอง
9 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ที่ กม.10+316 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 426/63/180 แขวงทางหลวงระยอง
10 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค- แกลง ที่ กม.92+599 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2563 426/63/179 แขวงทางหลวงระยอง
11 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - ยุบชงโค ที่ กม.86+889 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2563 426/63/178 แขวงทางหลวงระยอง
12 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - ยุบชงโค ที่ กม.86+889 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2563 426/63/179 แขวงทางหลวงระยอง
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2563 426/60/63/177 แขวงทางหลวงระยอง
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 426/35/45/63 แขวงทางหลวงระยอง
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 426/60/63/176 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 587 รายการ