f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 02/04/2563 02/04/2563 426/29/63 แขวงทางหลวงระยอง
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 02/04/2563 426/40/63/91 แขวงทางหลวงระยอง
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 02/04/2563 426/40/63/94 แขวงทางหลวงระยอง
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 02/04/2563 426/60/63/92 แขวงทางหลวงระยอง
5 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 30/03/2563 426/85/63/90 แขวงทางหลวงระยอง
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 30/03/2563 426/60/63/89 แขวงทางหลวงระยอง
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 30/03/2563 426/45/63/88 แขวงทางหลวงระยอง
8 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร (ติดตั้งไฟกระพริบ (ชนิดเสาสูง) พร้อมป้ายจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย บริเวณ กม.34+318 และ กม.36+526 ปริมาณงาน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 27/03/2563 426/63/86 แขวงทางหลวงระยอง
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 27/03/2563 426/60/63/87 แขวงทางหลวงระยอง
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 25/03/2563 426/35/63/85 แขวงทางหลวงระยอง
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 25/03/2563 426/60/63/84 แขวงทางหลวงระยอง
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ หมายเลขกรม 25-6643-99-7 , 46-6685-08-6 24/03/2563 24/03/2563 426/30/28/63 แขวงทางหลวงระยอง
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 24/03/2563 426/35/63/82 แขวงทางหลวงระยอง
14 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ หมายเลขกรม 46-6685-08-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 19/03/2563 426/27/63 แขวงทางหลวงระยอง
15 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอเมืองระยอง (งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเฉด - ป่าเตียน ช่วง กม.ที่ 228+243 - 244+420 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง) ปริมาณงาน 5 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 รย./eb/18/2563 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 465 รายการ