f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กระเฉด ตอน 1 ระหว่าง กม.232+365 - กม.233+589 ปริมาณงาน 1 แห่ง (70 ต้น) 29/03/2567 - แขวงทางหลวงระยอง
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 13/03/2566 426/60/66/112 แขวงทางหลวงระยอง
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3143 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านค่าย - หนองละลอก ระหว่าง กม.11+748 - กม.14+041 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27,264 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/10/2565 รย./eb/4/2566 แขวงทางหลวงระยอง
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3143 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านค่าย - หนองละลอก ตอน 1 ระหว่าง กม.6+135 - กม.9+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (37,668 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/10/2565 รย./eb/5/2566 แขวงทางหลวงระยอง
5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอบ้านค่าย กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาคันทรง - บ้านค่าย ระหว่าง กม.42+190 - กม.44+320 (หมู่บ้านบางบุตร) ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 1 16/09/2565 รย./eb/17/2565 แขวงทางหลวงระยอง
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอปลวกแดง งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - บ้านค่าย ระหว่าง กม.16+025 - กม.17+235 07/12/2564 - แขวงทางหลวงระยอง
7 สร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค - แกลง ที่ กม.98+950 - กม.99+355 ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/12/2563 รย./eb/42/2564 แขวงทางหลวงระยอง
8 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 2 ระหว่าง กม.286+937 - กม.286+938 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2563 รย./eb/38/2564 แขวงทางหลวงระยอง
9 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.281+463 - กม.281+464 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2563 รย./eb/37/2564 แขวงทางหลวงระยอง
10 จ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 4 ระหว่าง กม.231+844 - กม.232+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 รย./eb/33/2564 แขวงทางหลวงระยอง
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 5 ระหว่าง กม.253+462 - กม.253+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2563 รย./eb/26/2564 แขวงทางหลวงระยอง
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 3 ระหว่าง กม.251+814 - กม.252+174 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 รย./eb/24/2564 แขวงทางหลวงระยอง
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค - แกลง ที่ กม.98+950 - กม.99+355 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/12/2563 รย./eb/20/2564 แขวงทางหลวงระยอง
14 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบ 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
15 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.22+490 - กม.23+892 ปริมาณงาน 30,850 ตร.ม. 22/12/2563 รย./eb/14/2564 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 29 รายการ