f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 02/04/2563 426/40/63/91 แขวงทางหลวงระยอง
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 02/04/2563 426/40/63/94 แขวงทางหลวงระยอง
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 02/04/2563 426/60/63/92 แขวงทางหลวงระยอง
4 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 30/03/2563 426/85/63/90 แขวงทางหลวงระยอง
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 30/03/2563 426/60/63/89 แขวงทางหลวงระยอง
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 30/03/2563 426/45/63/88 แขวงทางหลวงระยอง
7 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร (ติดตั้งไฟกระพริบ (ชนิดเสาสูง) พร้อมป้ายจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย บริเวณ กม.34+318 และ กม.36+526 ปริมาณงาน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 27/03/2563 426/63/86 แขวงทางหลวงระยอง
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 27/03/2563 426/60/63/87 แขวงทางหลวงระยอง
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 25/03/2563 426/35/63/85 แขวงทางหลวงระยอง
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 25/03/2563 426/60/63/84 แขวงทางหลวงระยอง
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 24/03/2563 426/35/63/82 แขวงทางหลวงระยอง
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2563 17/03/2563 426/60/63/81 แขวงทางหลวงระยอง
13 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2563 16/03/2563 426/85/63/78 แขวงทางหลวงระยอง
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2563 16/03/2563 426/60/63/79 แขวงทางหลวงระยอง
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2563 09/03/2563 426/60/63/75 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 387 รายการ