แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 07/12/2566 426/45/67/47 แขวงทางหลวงระยอง
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/12/2566 426/60/67/46 แขวงทางหลวงระยอง
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 04/12/2566 426/45/67/44 แขวงทางหลวงระยอง
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/11/2566 426/35/67/43 แขวงทางหลวงระยอง
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/11/2566 426/60/67/42 แขวงทางหลวงระยอง
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 28/11/2566 426/45/67/41 แขวงทางหลวงระยอง
7 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 9 รายการ หมายเลขกรมฯ 23-6041-95-4 28/11/2566 426/5/67 แขวงทางหลวงระยอง
8 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 11 รายการ หมายเลขกรมฯ 74-6130-09-1 28/11/2566 426/6/67 แขวงทางหลวงระยอง
9 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/11/2566 426/35/67/40 แขวงทางหลวงระยอง
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/11/2566 426/60/67/37 แขวงทางหลวงระยอง
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 21/11/2566 426/60/67/36 แขวงทางหลวงระยอง
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/11/2566 426/60/67/35 แขวงทางหลวงระยอง
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 16/11/2566 426/40/67/34 แขวงทางหลวงระยอง
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 15/11/2566 426/60/67/32 แขวงทางหลวงระยอง
15 ซื้อวัสดุยางยนต์เพื่อใช้กับเครื่องจักร หมายเลขกรมฯ 44-6816-14-2 จำนวน 1 รายการ 15/11/2566 426/30/3/67 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,510 รายการ