f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 24/02/2563 24/02/2563 426/85/63/67 แขวงทางหลวงระยอง
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 13/02/2563 426/60/63/63 แขวงทางหลวงระยอง
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2563 13/02/2563 426/60/63/64 แขวงทางหลวงระยอง
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2563 07/02/2563 426/45/63/62 แขวงทางหลวงระยอง
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 06/02/2563 06/02/2563 426/40/63/61 แขวงทางหลวงระยอง
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 06/02/2563 06/02/2563 426/40/63/60 แขวงทางหลวงระยอง
7 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 06/02/2563 06/02/2563 426/85/63/59 แขวงทางหลวงระยอง
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2563 05/02/2563 426/40/63/57 แขวงทางหลวงระยอง
9 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร(ติดตั้งไฟกระพริบ(ชนิดเสาสูง) หร้อมป้ายจราจร) 04/02/2563 04/02/2563 426/63/56 แขวงทางหลวงระยอง
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/02/2563 04/02/2563 426/60/63/55 แขวงทางหลวงระยอง
11 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 04/02/2563 04/02/2563 426/85/63/54 แขวงทางหลวงระยอง
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2563 27/01/2563 426/35/63/51 แขวงทางหลวงระยอง
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2563 27/01/2563 426/60/63/50 แขวงทางหลวงระยอง
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 23/01/2563 23/01/2563 426/40/63/47 แขวงทางหลวงระยอง
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2563 21/01/2563 426/60/63/44 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 364 รายการ