f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการงานติดตั้งหลักล้มลุกสะท้อนแสง ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว 3 แถบ ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0201 ตอน มะขามคุ่ - มาบข่า บริเวณ กม.23+212 และ กม.31+635 ปริมาณงาน 276 ต้น 19/04/2564 426/64/137 แขวงทางหลวงระยอง
2 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 08/04/2564 426/85/64/135 แขวงทางหลวงระยอง
3 จ้างเหมาดำเนินการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ที่ กม.9+135 (สี่แยกวังตาผิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2564 426/64/136 แขวงทางหลวงระยอง
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/03/2564 426/35/64/133 แขวงทางหลวงระยอง
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 24/03/2564 426/60/64/130 แขวงทางหลวงระยอง
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 24/03/2564 426/45/64/129 แขวงทางหลวงระยอง
7 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/03/2564 426/35/64/132 แขวงทางหลวงระยอง
8 จ้างหมาทำการงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ระหว่าง กม.42+478 - กม.43+634 19/03/2564 426/64/128 แขวงทางหลวงระยอง
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 18/03/2564 426/40/64/127 แขวงทางหลวงระยอง
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/03/2564 426/60/64/126 แขวงทางหลวงระยอง
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 18/03/2564 426/40/64/125 แขวงทางหลวงระยอง
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/03/2564 426/60/64/124 แขวงทางหลวงระยอง
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 16/03/2564 426/45/64/123 แขวงทางหลวงระยอง
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/03/2564 426/60/64/122 แขวงทางหลวงระยอง
15 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ที่ กม.9+755 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/03/2564 426/64/118 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 779 รายการ